Náboženství versus věda

Celá západní civilizace vychází kulturně a vědecky z poznatků mnoha civilizací blízkého a středního východu a východního středomoří. Tyto znalosti byly však hebrejskými učenci přetvořeny do podoby, která je v souladu se starozákonním výkladem světa a předurčenosti hebrejského národa. Již od pradávna se tak původně nestranná astrologie v žido-křesťanské západní civilizaci stává ideologicky zabarvenou disciplínou, která má sloužit mocenským zájmům západní civilizace, orientované materiálně a velmocensky.

Asijský protiklad

Naproti tomu asijská astrologie od svého vzniku nebyla zatížena nábožensky. Duchovní představy starých asijských civilizací měly odedávna charakter spíše morálně-etický a duchovní ve smyslu rozvoje jedince k větší duchovní dokonalosti. Proto je čínský horoskop mnohem vhodnější k obecnému určení výhledů pro člověka do budoucna.