Co to umí?

Chtělo by se říct, že to umí všechno, ale to je samozřejmě nesmysl. Nicméně v oblasti relaxační a odpočinkové, stejně jako zdravotní toho vířivé vany umí opravdu hodně! Jak by také ne! Není to žádný nový vynález, aquaterapie se používala již před tisíci let a postupně se pouze zdokonalovala. Ale je pravda. Že již lidé doby kamenné určitě dokázali ocenit příjemný účinek proudící vody na svoje tělo. Jistě se nechávali nejen omývat více, či méně rychlými proudy řek, říček a potoků, ale jistě znali i příjemné účinky vody padající z různých větších či menších vodopádů. A to se bavíme jen o běžné vodě a ne o termálních pramenech!

Nápodoba víc než dokonalá

S rozvojem techniky začalo být možné vytvořit také nádrž s vodou, kde uměle vytvářené a různě usměrňované proudy vody působily n a lidské tělo. Je přirozené, že to byla nejdříve součást léčebných zařízení a lázní.