Září 2020

You are browsing the site archives for Září 2020.

Nabídka inzerce práce je dnes na internetu naprosto běžnou věcí, ale ne každému internetovému portálu můžete důvěřovat, a ne každý je zdarma a také ne každý nabízí možnost odebírání jeho nabídek bez registrace a dalších podmínek. U nás na www.123jobs.cz najdete opravdu velký výběr nabídek zaměstnání, a to v mnoha různých oborech a po celé naší […]

Celá západní civilizace vychází kulturně a vědecky z poznatků mnoha civilizací blízkého a středního východu a východního středomoří. Tyto znalosti byly však hebrejskými učenci přetvořeny do podoby, která je v souladu se starozákonním výkladem světa a předurčenosti hebrejského národa. Již od pradávna se tak původně nestranná astrologie v žido-křesťanské západní civilizaci stává ideologicky zabarvenou disciplínou, […]